Library

Library

19/10

Library

Agency issued:
Type document:
Cơ quan ban hành Số văn bản Trích yếu Tải về
Bộ KHCN Quyết định: 19/2010/TT-BKHCN
Thông tư hướng dẫn Thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân
11:34, 03/10/2013
docx
12.4Kb
Bộ KHCN Quyết định: 19/2010/TT-BKHCN
Thông tư hướng dẫn Thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân
11:34, 03/10/2013
docx
12.4Kb
Bộ KHCN Quyết định: 16/2013/TT-BKHCN
Thông tư ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật về mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia"
21:49, 12/09/2013
rar
79.1Kb
Chính phủ Luật: 265/QĐ-TTg
Về việc phê duyệt đề án " Tăng cường năng lực nghiên cứu - triển khai và hỗ trợ kỹ thuật phục vụ phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử và đảm bảo an toàn, an ninh".
12:28, 12/09/2013
rar
79.1Kb
Total: 4

Customers

Top